ElenaMariaUusitalo Sosiaalinen sillisalaatti

Sotesoppaa ruotimassa

 

Soljan Pakarissa, Parkanossa, järjestettiin 29.9.2014 yleisölle avoin keskustelutilaisuus Sote-uudistuksesta tulevaisuudennäkymineen. Tilaisuuden juonsi Hannu Tiainen ( SKP). Paikalla olivat asiantuntijoina ja keskustelujen alustajina Kansanedustaja Lea Mäkipää (PS) ja Tampereen kaupunginvaltuutettu, sosiaalityön professori Jari Heinonen ( SKP). 

Tällä hetkellä lakiesitys viidestä sotealueesta on lausuntokierroksella kunnissa. Lain läpimeno tarkoittaisi, että maamme jakaantuisi viiteen suuralueeseen. Parkanon ja oman kuntani, Kihniön, kannalta tämä tarkoittaisi aluetta, joka käsittää parhaimmillaan tai pahimmillaan Seinäjoen, Pirkanmaan, Kanta - Ja Päijät- Hämeen. Alueen väestö olisi noin miljoona henkeä. Jokainen tietää jo, että hallinto keskittyisi ja välimatkat kasvaisivat, työnkuvat muuttuisivat ja palvelut paitsi erikoistuisivat, myös muuttaisivat muotoaan mm. sähköisten palveluiden suuntaan.

Suuri aihe Soljan Pakarissa oli perustuslaki, joka takaa kuntien itsehallinnon. Tämän hetkinen Sote-ratkaisu on Heinosen mukaan epädemokraattinen. Voidaan kysyä, mikä on kunta ja kunnan merkitys, jos esitys menee läpi. Kuntien tehtävät puolittuisivat, mutta noin 50% kuntien rahoista menisi sen omalle suuralueelle, jossa aluejohto päättäisi, miten kakkua jaetaan ja mihin tarkoitukseen. Syntyisi nk. kapitaatiomalli, jossa kunnat antaisivat rahaa asukaslukunsa mukaan yhteiseen kassaan. Lisäksi Sosiaali -ja tervveysministeriön rooli kasvaisi, Heinonen vertasi sitä YK.n rooliin: STM.llä olisi veto-oikeus päätöksenteossa, toisin sanoen päätökset alistettaisiin STM.lle. Voidaankin kysyä, miten kävisi kuntien itsehallinnon?

Lakiesityksessä mainitaan, että kunta saisi edustusvaltaa asukaslukunsa mukaan. Kuitenkaan mikään kunta ei saisi yli puolta päätäntävallasta. Siitä huolimatta ajatus siitä, että vaikkapa Kihniön asioista päättäisi Tampere, ei houkuta.

Heinonen totesi Soten olevan juridisesti kuntayhtymä. Hän puhui hallinnon ja sitä myötä päätöksenteon keskittämisestä, joka tarkoittaisi suurta yhtymäkokousta, jossa kunnat olisivat asukaslukunsa mukaisesti edustuksellisesti koolla. Vastaava malli on EU.ssa. Käytännössä suurten kuntien edustus olisi suurempi, jolloin niiden tuottamiskyky ja ottama vastuu sekä poliittiset intressit tulisivat "päättämään pienten puolesta" . Uhkakuvana on siis maamme demokratian huomattava kaventuminen.

Itsehallintomme tulisi vääjäämättä katoamaan ja kunnista tulisi "rahanvälitystoimistoja". Yksittäisen kunnan verotulot menisivät yhtymäkokouksien järjestämispäätöksellä suuralueelle,mahdollisesti muualle, kuin maksajakuntaan. Kihniöläiset kustantaisivat jonkin peruspalvelun Heinolassa? - Ajatus on ristiriitainen.

Perustuslaki takaa sen, ettei julkinen valta saa heikentää perusoikeuksia. Näihin oikeuksiin sisältyy myös sosiaali ja terveyspalvelut, joista kukaan ei vielä tiedä, tulevatko ne edes toimimaan. Mäkipää ja Heinonen olivat huolissaan lähipalveluiden katoamisesta sekä sosiaalisen, sivistyksellisen ja kultturellisen osa-alueen heikkenemisestä. Sotessa on keskitytty liiaksi terveydenhuoltoon.

Ei ole muistettu sitä, että sosiaali - ja sivistyspalvelut ovat yhtä lailla perustuslailla turvattuja perusoikeuksia. Lakiesityksessä puhutaan asukasluvusta ja sairastavuudesta, jonka mukaan rahoja varmaan sitten jaettaisiin, samoin tasauspykälästä, siinäkin niin ikään mainittuna terveydenhuolto. Tajuaako kansa, että Sote muutoksineen kattaisi paljon muutakin kuin terveydenhuollon? Myös sosiaalipalvelut katoaisivat kauas. Kuka haluaa ajaa 100-300 km toimeentulotukitoimistoon? Mistä hälytetään sossu suojelemaan lapsia takahikiälle? Helsingistä? Lahdesta? Tampereelta?

Vai kuvitteeleeko joku oikeasti, että palvelut pysyvät lähellä ja "muuttavat vain muotoaan"? Varmasti ne eivät otakkaan alleen jalkoja, pyörät kylläkin. 

Lakiesitys on hajanainen, kustannustehokkuudesta ei ole olemassa muuta, kuin arvailuja. Kansanedustaja Mäkipää totesi, että kustannukset itse asiassa tulevat nousemaan, ennen kuin säästöjä syntyy. Mutta siitä, syntyykö säästöjä, ei olla varmoja. Se nähdään vasta vuosien kuluttua. Yhtä hyvin voisimme siis heittää asiasta noppaa. Mäkipää huomautti, ettei Suomen kestävyysvajetta korjata Sote-uudistuksella.

Heinosen kommentti palveluiden katoamisesta etenkin maamme pojoisosissa oli , että matkoista tulee "eväät matkaan" - tyyppisiä, tunteja kestäviä reissuja. Heinonen toi esille muutakin olennaista: mitä tapahtuu kuntien kiinteistöille? Niille, joissa nyt tuotetaan palveluita, jotka saattavat kadota. Lain esitöissä on lähes mitätöity palveluiden fyysiset sijainnit ja korostettu mm. liikkuvia ja sähköisiä palveluita.

Peruspalveluiden yhdistämistavoite on huonosti harkittua politiikkaa. Pitkäjänteinen suunnittelu puuttuu kokonaan , budjetista uupuu tarkkuusvaatimus, systeemin säätelytapa ja johdonmukaisuus on yhtä sillisalaattia. Ihmisen tulee kyetä luottamaan perusoikeuksiinsa joita ovat peruspalvelut, sanoi Lea Mäkipää.

Lausuntokierroksella olevassa mallissa mainitaan säätely ja ohjaustavoite, jota tarvittaessa muutettaisiin joka 4. vuosi. Olemmeko me ihmiset valmiita ja halukkaita siihen, että joka 4. vuosi saamme eteemme mahdollisesti jälleen uudistetut systeemit? Etenkään, kun kukaan ei ole vielä tyhjentävästi selittänyt sitä, mikä vika tässä vanhassa kuntamallissa on?

Vallan keskittäminen muutamalle virkamiehelle, jolla olisi käytössään noin viiden miljardin budjetti, tuntuu absurdilta ajatukselta samaan aikaan, kun hallitus vakuuttaa meille, että meidän palvelumme paranevat sote-sopalla. Jos kerran STM saa lopulta päättää veto-oikeudellaan asioista, se tarkoittaa muutamaa sotelääkäriä, joille valta viimekädessä keskittyy. Voidaan siis hyvin kysyä, mikä merkitys kunnille jää, jos itse kunnan määritelmä muuttuu tämän ratkaisun myötä? Mitä hyötyä on kunnanvaltuustoista tai ylipäätään päättämisestä kunnissa, jos niiden valta rajoitetaan lähinnä kaavoitusasioihin?

Mikään tässä sotemallissa ei aja yksilön etua, eikä ihmisoikeuksia. Hannu Tiainen kertoi uutisesta, jossa pääministerimme oli todennut markkinoiden olevan tyytyväisiä hyvään päätöksentekoon. "Markkinatko tätä maata johtavat?" Hannu Tiainen kysyi. Hyvä kysymys. Budjetti ei ole säädettyä lakia, eikä siten oikeusnormi, mutta se tuntuu määräävän kaikesta.

Soljalla pohditiinkin, miten mahdollista on tämän esityksen läpimeno. Aikaisemmin perustuslakivaliokunta torppasi suurten kuntaliitosten mahdollistamisen perutuslain vastaisena. Tämä malli ei ole siitä kaukana. Mikäli se ajetaan läpi, olisi säädettävä erityislaki siitä, mitkä ovat kuntien tehtävät? Laissa sanotaan jo nyt, ettei tehtäviä ole mahdollista siirtää toisaalle, kuin erityistapauksissa. Tämä tarkoittaa sitä, että kunta voi päättää siirtää joitakin palveluita yksityiselle. Se tekee sen kuitenkin itsenäisellä päätöksellä ja nyt, jos näistä asioista ryhtyy päättämään suuri aluejaosto kuntien sijaan, murenee perustuslakimme itsehallinnon osalta tyystin.

Erillinen lähipalvelulaki on välttämätöntä säätää ja mikäli siihen päädytään, ollaan jälleen perustuslaillisten kysymysten edessä.

Parkanossa tehtiin jo päätös yksityistää, eilen, yksimielisesti, sain kuulla siitä tänään. Ilmeisesti vapaaehtoisen pakon edessä mahdollista Soten läpimenoa peläten kunnissa kiirehditään tekemään kahdesta pahasta se edullisempi päätös. Vaan onkohan noin, jos lakiesitys menee läpi, ettei jo tehtyjä päätöksiä sitten kuitenkin alistettaisi suuren alueen päätösvallan alle? Uskovatko kuntapäättäjät todellakin, että tällaista asiaa ei olisi lain esitöissä ennakoitu? Minä niittäin luulen, että pian meille selitetään, että “ hyväksytään ihmeessä tämä Sote, sillä osa kunnistahan toteuttaa sitä jo!”

Soljan Pakarissa läsnä oleva yleisö tuntui kuuntelevan tarkoin ja keskustelua syntyi. Synnytyssairaaloiden vähenemisestä, pienyrittäjien ahdingosta ja työllisyydestä keskusteltiin Sotesoppaa sivuten. Parkanolaiset olivat tyytyväisiä siihen, että heillä on 24 h päivystys. Lääkäriin pääsee.

Minulle käteen jäi kuitenkin lähinnä pelko siitä, mistä kyseisen kommentin esittänyt mieshenkilö mahtaa löytää itsensä jonottamasta, jos lakiesitys meneekin läpi? Acutasta? 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat